Forskning om filantropi: Varför skänker vi bort pengar?

Utifrån experiment och studier genomförda i nära samarbete med insamlingsorganisationer analyserar Anna Breman givarbeteende – varför människor väljer att skänka pengar till ideell verksamhet. Den svenska ideella sektorn växer och förändras. I skriften diskuteras hur olika faktorer, såsom skatteavdrag för donationer, information om vad pengarna går till och förtroendet för att pengarna verkligen kommer fram, påverkar människors vilja att skänka pengar.

Anna Breman är disputerad vid Handelshögskolan i Stockholm och nu verksam som forskare och lärare i nationalekonomi vid The University of Arizona, i USA. Hon forskar om altruistiskt beteende och insamlingsverksamhet.

Forskning i Fickformat är en vetenskaplig skriftserie som ges ut i ett samarbete mellan EFI vid Handelshögskolan i Stockholm och PwC.

Denna skrift ingår i Forskning i Fickformat, en vetenskaplig skriftserie som ges ut av stiftelsen Stockholm School of Economics Institute for Research i samarbete med PwC. Syftet är att sprida aktuell forskning om företag och samhälle. Författarna är huvudsakligen nydisputerade forskare från svenska universitet och högskolor.

Klicka här för att beställa

Pris: 210 kronor exklusive moms
Utgivningsår: 2008

omslag till skriften Forskning om filantropi | PwC

Kontakta oss

Maria Morén

Ansvarig publikationer

Tel 0709-29 34 86

Följ oss i sociala medier