Globala från start - småföretag med världen som marknad

Hur växer småföretag på utländska marknader? Så kallade born globals är nystartade företag, ofta inom högteknologiska branscher, som utmärker sig genom att redan från början etablera sig i flera länder samtidigt. Utifrån en studie av bioteknikföretag analyserar Sara Melén dessa småföretags internationaliserngsprocesser. Hennes forskning visar att grundarnas erfarenhetsbaserade kunskap och personliga nätverk har stort inflytande över hur expansionen sker.

Skriften ger ökad inblick i småföretagens förändrade expansionsmönster. Den belyser också de möjligheter och utmaningar som företagen möter när de växer internationellt.

Denna skrift ingår i Forskning i Fickformat, en vetenskaplig skriftserie som ges ut av stiftelsen Stockholm School of Economics Institute for Research i samarbete med PwC. Syftet är att sprida aktuell forskning om företag och samhälle. Författarna är huvudsakligen nydisputerade forskare från svenska universitet och högskolor.

Klicka här för att beställa

Pris: 210 kronor inkl moms
Utgivningsår: 2010

omslag till skriften Globala från start | PwC

Kontakta oss

Tomas Lindgren

Tel 0709-29 25 83

Maria Morén

Ansvarig publikationer

Tel 0709-29 34 86

Följ oss i sociala medier