God sed med koden

Självreglering eller lag?

”Ett starkt förtroende underlättar bolagens kapitalförsörjning – en förutsättning för ett livskraftigt näringsliv” säger Marcus Wallenberg. Svensk kod för bolagsstyrning kom till som svar på ett vikande förtroende för bolagens sätt att styra och kontrollera sin verksamhet. Efter tre år med koden kommer nu en reviderad kod som omfattar samtliga noterade bolag. Vad innebär det och på vilket sätt har koden påverkat utvecklingen inom bolagsstyrning?

Vi på PwC har nu samlat erfarenheter och intryck från dessa första år med koden i en uppföljande skrift till "God sed med koden" som publicerades 2005. I skriften återfinns även röster från näringslivet med särskilt intresse för bolagsstyrning som belyser olika perspektiv på frågeställningar inom området.

Klicka här för att beställa

Pris: 240 kronor inkl moms
Utgivningsår: 2008

omslag till skriften God sed med koden | PwC

Kontakta oss

Eva Blom

Tel 0709-29 33 88

Maria Morén

Ansvarig publikationer

Tel 0709-29 34 86

Följ oss i sociala medier