Granskningssamhället och det nya Europa

I den här skriften analyseras det framväxande granskningssamhället, med utgångspunkt i hur de baltiska staterna synades inför EU-inträdet.

Då länderna skulle bli en del av ”det nya Europa” öppnade de sig för granskning av bland andra EU-kommissionen, EBRD och Transparency International.

Men frågan är om granskning verkligen är en så neutral praktik som det ges sken av?

Genom att jämföra granskning av stater med revision av företag visar författaren på att granskningssamhället inte bara skapar ordning, utan en viss ordning. Granskningsförfaranden blir slagkraftiga styrningsmekanismer mot bestämda mål, just eftersom de oftast framställs och uppfattas som värderingsfria och neutrala teknologier. Rapporter, siffror och rankningar reflekterar verkligheten samtidigt som de är med och konstruerar den.

Denna skrift ingår i Forskning i Fickformat, en vetenskaplig skriftserie som ges ut av stiftelsen Stockholm School of Economics Institute for Research i samarbete med PwC. Syftet är att sprida aktuell forskning om företag och samhälle. Författarna är huvudsakligen nydisputerade forskare från svenska universitet och högskolor.

Klicka här för att beställa

Pris: 210 kronor inklusive moms
Utgivningsår: 2012

omslag till skriften Granskningssamhället och det nya Europa | PwC

Kontakta oss

Maria Morén

Maria Morén

Ansvarig publikationer

Tel 0709-29 34 86

Följ oss i sociala medier