Hållbar utveckling – från risk till värde

Från att ha betraktats som risk ser nu allt fler företag och aktörer på finansmarknaden hållbar utveckling som ett måste för att utveckla verksamheter och säkra värdetillväxt.

I Hållbar utveckling – från risk till värde, bidrar programchef Lars G Hassel och 15 forskare från Mistra-programmet Sustainable Investment Research Platform med sina senaste rön inom området. Ämnen som tas upp är bland annat ägarstyrning, investeringar, bonussystem och förvaltarskap. Boken är till nytta för styrelseledamöter, medlemmar i ledningsgrupper, investerare och analytiker. Men den är även viktig för alla andra som är intresserade av hållbar affärs- och värdeutveckling.

Med de forskningsrön som framkommit ur Mistraprogrammet ”Sustainable Investment Research Platform” har affärsintresserade nu fått det Business Case för hållbar affärsutveckling som man så länge efterfrågat.

Lars-Olle Larsson, före detta partner, PwC

Klicka här för att beställa

Pris: 210 kronor inklusive moms
Utgivningsår: 2011

omslag till skriften Hållbar utveckling - från risk till värde | PwC

Kontakta oss

Fredrik Ljungdahl

Partner / Hållbarhetsansvarig

Tel 0709-29 32 34

Maria Morén

Ansvarig publikationer

Tel 0709-29 34 86

Följ oss i sociala medier