Jag tänker styra det här tills jag dör, sen får jag se hur jag gör

Röster om ägarfamiljer och deras företag

Familjeföretags ägare dör. Det gör inte huvudmännen i andra ägarformer. De mänskliga utmaningarna i döden, kärleken, envisheten, avundsjukan och tilliten skapar särpräglade villkor för familjeföretagande. Med en annorlunda ägarlogik. Ett ägande präglat av långsiktighet och personligt ansvar. Vad gör då de familjer som äger företag? Vad innebär aktivt ägararbete för dem?

Boken ger tydliga exempel på hur företag som Ahlström, Bonnier, Hartwall, Indiska, Kinnarp, Leksandsbröd, Paulig och Upplands Motor över generationerna förfinat sitt ägararbete, strategiskt utvecklat sitt företagande och stärkt sammanhållningen i familjen. Boken illustrerar hur ägarfamiljer målmedvetet och ansvarsfullt arbetar med nuvarande och kommande generationer för att skapa ett hållbart ägarskap över generationer. Generationsskifte har övergått i skapandet av arenor, verktyg, processer och inte minst relationer. Allt för att säkra ägarkontinuitet över många generationer.

Klicka här för att beställa

Pris: 226 kronor exklusive moms
Utgivningsår: 2013

omslag till skriften Jag tänker styra det här tills jag dör | PwC

Kontakta oss

Arne Engvall

Ansvarig partner Real Estate

Tel 0709-29 37 25

Maria Morén

Ansvarig publikationer

Tel 0709-29 34 86

Följ oss i sociala medier