Kooperation i framkant?

Kooperation som modell för förändring och utveckling går som en röd tråd genom det moderna samhället.

När konsumenter gick samman i kooperativ under början av 1900-talet utvecklades en kraft som ritade om den svenska dagligvaruhandeln. När bönderna gick samman i kooperativ för försäljning och inköp stärktes deras ekonomiska ställning. Och när föräldrar gick samman i föräldrakooperativ för att ordna dagisplats till sina barn i slutet av 1900-talet knäcktes det kommunala monopolet på barnomsorg.

Men vilken roll spelar kooperationen under 2000-talet?

I den här boken ges för första gången en samlad bild av den svenska kooperationens alla grenar: konsumentkooperationen, lantbrukskooperationen och den nya kooperationen.

Här handlar det om människor som går samman för att äga, styra och vinna fördelar av den gemensamma verksamheten. Kooperation handlar både om en företagsmodell och en möjlighet att öka mångfalden inom den offentliga sektorn. Kan kooperationen också vara en väg att få fler att ta språnget och bli egna företagare?

Förhoppningen är att boken ska öka kunskapen om och väcka nyfikenheten på en företagsform som är både känd och okänd.

Ulrika Beck-Friis är frilansskribent samt reporter på radioprogrammet Plånboken i P1. Hon har arbetat som journalist sedan mitten av 1980-talet, inriktad på ekonomi- konsument- och samhällsfrågor. Hon har en mångårig erfarenhet från Svenska Dagbladet, bland annat som näringslivsreporter, biträdande inrikeschef och redigerare. Hon har också varit näringslivsreporter på Land Lantbruk, reporter och redigerare på Laholms Tidning samt Arbetet Väst.

Klicka här för att beställa

Pris: 240 kronor inklusive moms
Utgivningsår: 2009 

omslag till skriften Kooperation i framkant | PwC

Kontakta oss

Maria Morén

Ansvarig publikationer

Tel 0709-29 34 86

Följ oss i sociala medier