Personalen i årsredovisningen

Årsredovisningen brukar kallas företagets visitkort och är utan tvekan en av de viktigaste kommunikationsprodukterna. Hur de anställda beskrivs får därför betydelse för hur företaget uppfattas och bedöms.

En av huvudpoängerna i denna skrift är att en hög grad av öppenhet gynnar företaget på lång sikt. Öppenhet kan exempelvis minska osäkerheten om företagets situation, vilket kapitalmarknad och andra intressenter brukar uppskatta.

Skriften ska kunna fungera både som vägledning för den obligatoriska personalinformationen i årsredovisningen och som inspirationskälla för den frivilliga.

Klicka här för att beställa

Pris: 240 kronor inklusive moms
Utgivningsår: 2011

omslag till skriften Personalen i årsredovisningen | PwC

Kontakta oss

Maria Morén

Ansvarig publikationer

Tel 0709-29 34 86

Följ oss i sociala medier