Skapa positiv förändringskraft - genom konsultativt förhållningssätt och systemtänkande

En förutsättning för framgångsrika organisationsförändringar är att ledningen utgår från ett helhetstänkande och därmed bjuder in samtliga berörda medarbetare att delta i processen. Tyvärr är inte alltid så fallet och författaren beskriver hur sociala och tekniska/administrativa lösningar kan integreras av ledare/chefer med hjälp av det konsultativa förhållningssättet.

Boken vänder sig till såväl ledare och chefer inom offentlig och privat verksamhet som till konsulter och andra som arbetar med förändringsprocesser.

John Magnusson

John är ledare för John Magnusson UTVECKLING ab och har arbetat som konsult med särskild inriktning på styrnings- och ledningsfrågor samt förändringsarbete i företag, kommuner, landsting och i politiskt styrda organisationer. Han har även arbetat som personaldirektör i större företag, varit samtalspartner till personer i ledande positioner och fungerat som handledare till konsulter. John har även verkat som politisk förtroendeman.

John har tidigare skrivit boken "Utvecklande av politiskt system och ledarskap" samt varit medförfattare till boken "Framgångsrika politiska ledare".

Klicka här för att skicka din beställning via e-post

Pris: 243 kronor inklusive moms

Kontakta oss

Maria Morén

Ansvarig publikationer

Tel 0709-29 34 86

Följ oss i sociala medier