Sven eller pengarna? Styrningsdilemman i äldrevården

I denna skrift diskuteras styrningsdilemman som äger giltighet för stora delar av den offentliga sektorn och även för tjänsteutförande inom andra sektorer. Utifrån en studie av äldrevården belyses den problematik som uppstår i och med behovet av väl fungerande samverkan mellan olika organisationer. Kraus analyserar också problematiken som uppstår till följd av finansiell knapphet och som bland annat uttrycker sig i en konflikt mellan standardisering och flexibilitet. Han ger förslag för att öka samarbetet och minska konflikterna. Skriften syftar till att fungera som underlag för diskussioner om framtidens vård och omsorg.

Kalle Kraus är ekonomie doktor och verksam vid sektionen för Redovisning och Finansiering inom EFI vid Handelshögskolan i Stockholm. Hans forskning och undervisning fokuserar på samspelet mellan extern redovisning och intern styrning i offentliga och privata organisationer.

Forskning i Fickformat är en vetenskaplig skriftserie som ges ut i ett samarbete mellan EFI vid Handelshögskolan i Stockholm och PwC.

Klicka här för att beställa

Pris: 210 kronor inkl moms
Utgivningsår: 2008

omslag till skriften Sven eller pengarna | PwC

Kontakta oss

Maria Morén

Ansvarig publikationer

Tel 0709-29 34 86

Följ oss i sociala medier