Target Costing - Innovation med både kund och ägare i fokus

Target Costing - Innovation med både kund och ägare i fokus

Innovation har blivit synonymt med framgång. Samtidigt är innovationsprojekt riskfyllda, i synnerhet om man inte lyckas balansera kundernas önskemål med ägarnas lönsamhetskrav. Långt ifrån alla projekt blir därför framgångsrika. Hur kan man då hitta balansen?

Target Costing är ett sätt. I denna skrift förklarar Martin Carlsson Wall vad det är och hur det kan användas för strategisk planering. Modellen har sitt ursprung i Japan och har många likheter med den populära Lean-filosofin.

Genom en fallstudie på ABB Robotics belyser författaren utmaningarna med att använda Target Costing och vilka anpassningar som krävs av existerande modeller. Dessutom beskrivs den senaste innovationsforskningen som betonar vikten av improvisation när innovationsprocesser sker i nära samverkan med kunder och leverantörer.>

Denna skrift ingår i Forskning i Fickformat, en vetenskaplig skriftserie som ges ut av stiftelsen Stockholm School of Economics Institute for Research i samarbete med PwC. Syftet är att sprida aktuell forskning om företag och samhälle. Författarna är huvudsakligen nydisputerade forskare från svenska universitet och högskolor,

Klicka här för att beställa

Pris: 210 kr inklusive moms
Utgivningsår: 2013

omslag till skriften Target Costing | PwC

Kontakta oss

Peter Clemedtson

Tel 0709-29 30 19

Maria Morén

Ansvarig publikationer

Tel 0709-29 34 86

Följ oss i sociala medier