Skip to content Skip to footer
PwC

Visar resultat

Tjänstepensioner - regler, redovisning, skatter

Tjänstepensioner  - regler, redovisning, skatter

Olika former av anställningsförmåner blir allt viktigare för arbetsgivare för att kunna behålla befintliga och attrahera blivande medarbetare. Det medför ett ökat fokus på långsiktiga och tydliga riktlinjer vad gäller pensions- och andra förmånsrelaterade frågor inom både privat och offentlig sektor. Ett väl genomtänkt förmånspaket ger fördelar i konkurrens om arbetskraft.

Individens eget ansvar för den framtida pensionen har ökat under senare år. Anledningen är främst att den slutliga pensionens storlek allt mer beror på den avkastning individen lyckas få genom att använda de individuella valmöjligheter som införts inom såväl det allmänna pensionssystemet som ITP (Industrins och Handelns Tilläggspension) och andra kollektivavtalade tjänstepensionssystem. Genom detta har behovet av att ge anställda information och kunskap om pensioner i allmänhet och tjänstepensionen i synnerhet ökat.

Denna skrift riktar sig till HR-avdelningar och andra som kommer i kontakt med tjänstepensioner. Den syftar även till att ge en ökad kunskap om pensioner och därmed underlätta för individen att ta ett eget ansvar för sin framtida pension. Skriften beskriver på ett samlat och lättöverskådligt sätt det svenska pensionssystemet och även de redovisnings- och skatteregler som är tillämpliga på pensioner.

Skriften är skriven av Tom Ekberg, pensionsspecialist med långerfarenhet av olika frågeställningar inom HR- och pensionsområdet, Christian Stralström, auktoriserad revisor och redovisningsspecialist med fördjupad kompetens avseende redovisning av pensioner, samt Klas Wennerström, skattejurist med mångårig specialisering inom pensioner samt aktiebaserade incitamentsprogram. Alla är verksamma inom PwC.

Klicka här för att beställa

Pris: 226 kr exklusive moms

Utgivningsår: 2013

omslag till skriften Tjänstepensioner - regler, redovisning och skatter| PwC

Kontakta oss

Tom Ekberg

Tom Ekberg

Director

Tel 0709-29 42 09

Maria Morén

Maria Morén

Ansvarig publikationer

Tel 0709-29 34 86

Anna Gustring Boman

Anna Gustring Boman

Partner och pensionsspecialist

Tel 0709-29 32 89

Christian Stralström

Christian Stralström

Partner

Tel 0709-29 38 54

Följ oss i sociala medier