Vård- och underhållsplan - ett verktyg i personalarbetet

Församlingens viktigaste resurs är människor. Människorna återfinns som deltagare i verksamheten, församlingstillhöriga, förtroendevalda, revisorer, anställda, volontärer med flera.

Boken siktar in sig på att ge församlingen hjälpmedel för att få förtroendevalda, personal och volontärer att må bra och att ”växa” för sina olika uppdrag. Alla mår bäst om man får arbeta med det man har kunskaper om och när man får fortbildning för att utvecklas inom sitt kunskapsområde.

I boken behandlas redskap för att få en god planering av kompetensutveckling av församlingens medarbetare. När församlingens planering är systematisk och heltäckande underlättas även budgeteringen av resurser för fortbildning.

En fråga som är väsentlig när planeringen av fortbildning görs är hur resursen personalens arbetstid används. Olika metoder för att få en bild för församlingens behandlas i boken.

En viktig del i att få medarbetare att må bra är hur man blir mottagen som nyanställd eller i övrigt ny i sin funktion. Boken behandlar frågan om att ta emot en ny i verksamheten men också hur man tar tillvara på erfarenheter när någon avslutar sitt uppdrag. Till sist behandlas ett viktigt område som har benämnts ”må bra-aktiviteter” som handlar om personalvård.

Klicka här för att beställa

Pris: 240 kr inklusive moms
Utgivningsår: 2010

omslag till skriften Vård- och underhållsplan | PwC

Kontakta oss

Gert Wilkens

Tel 0709-29 20 62

Maria Morén

Ansvarig publikationer

Tel 0709-29 34 86

Följ oss i sociala medier