Varumärket - vår viktigaste tillgång

Varumärken utgör en allt viktigare tillgång i våra företag – den viktigaste hävdar vissa. I den egenskapen påverkar varumärken oss alla i allt högre grad i vårt dagliga beslutsfattande. Att förstå hur denna påverkan sker är därmed en viktig förutsättning för att kunna utveckla ett varumärke till en värdeskapande tillgång i verksamheten. Att förstå hur man värderar ett varumärke är på samma sätt viktigt för att förstå hur man skall kunna påverka varumärkets värde i rätt riktning.

Under 2010 antogs den globala standarden ISO 10668 Brand valuation – Requirements for monetary brand valuation. PwC Sverige deltog aktivt i arbetet med att ta fram denna internationella standard, genom att den partner som är ansvarig för denna typ av värderingar i Sverige, axlade rollen som ordförande i den svenska SIS-kommitté som deltog i framtagningen av standarden

Omkring en tredjedel av denna bok ägnas åt den nya standarden och beskriver vilka krav som måste uppfyllas för att en värdering av ett varumärke skall möta de krav som ställs i ISO 10668. Innan man kan ge sig i kast med varumärkesvärdering, behövs en grundläggande kunskap om hur varumärken fungerar och hur de påverkar oss. Drygt hälften av boken behandlar detta område och vilka hot och trender som kan identifieras. Vi börjar dock med en återblick hur det kunnat se ut för drygt hundra år sedan.

Klicka här för att beställa

Pris: 226 kr exklusive moms
Utgivningsår: 2011

omslag till skriften Varumärket - vår viktigaste tillgång | PwC

Kontakta oss

Maria Morén

Maria Morén

Ansvarig publikationer

Tel 0709-29 34 86

Följ oss i sociala medier