Capex is king: A new playbook for telecoms execs

2014-12-08

För inte så länge sedan visste seniora ledningsgrupper hos teleoperatörerna vad som förväntades av dem och hur de skulle nå sina mål: En stark ökning av intäkter och EBITDA levererade utmärkta EBITDA-multiplar och överlägsen avkastning till investerarna. Men tiderna förändras.
 

Vissa chefer är alltmer frustrerade eftersom de kanske kan möta Wall Streets förväntningar, men inte få alla EBITDA-multiplar som de förväntade. Och ännu värre, några av deras konkurrenter lyckas. Den gamla formel som gav år av framgång fungerar inte längre och deras frustration växer när de ser att andra operatörer på något sätt lyckas.
 

Denna "multipelavund" tvingar dem att fråga sig: Vad gör vi för fel? Vad vet de som inte vi vet? Och vilka är det som inte förstår - vi eller analytikerna?

Kontakta oss

Christian Käfling

Strategy&

Tel 0709-29 39 26

Följ oss i sociala medier