China's impact on the semiconductor industry: 2014 update

2014-08-25


Under 2013 växte Kinas halvledarkonsumtion med 10,1 procent (mer än dubbelt så mycket som den globala marknadstillväxten på 4,8 procent) för att nå ett nytt rekord på 55,6 procent av den globala marknaden.
 

År 2004 då PwC publicerade den första rapporten om Kinas påverkan på halvledarindustrin, svarade PwC på kundernas oro för att Kinas växande halvledarproduktion skulle orsaka överkapacitet på världsmarknaden. I dag, tio år senare, är det inte Kinas halvledarproduktion som är det centrala, utan snarare landets halvledarkonsumtion.
 

Faktum är att under 2013 växte Kinas halvledarkonsumtion med 10,1 procent (mer än dubbelt den globala marknadstillväxten på 4,8 procent) för att nå ett nytt rekord på 55,6 procent av den globala marknaden.
 

Pågående global efterfrågan på smartphones och surfplattor, varav merparten produceras i Kina, är den främsta orsaken till denna fortsatt starka tillväxt i halvledarkonsumtionen och kommer att fortsätta vara en faktor de kommande åren.

Kontakta oss

Christian Käfling

Strategy&

Tel 0709-29 39 26

Följ oss i sociala medier