Are Wi-Fi and 4G LTE on a collision course?

2015-04-30

Utan Wi-Fi skulle datatjänster inte konsumeras i samma nivåer som i dag. Wi-Fi-teknik har gått från osäkra accesspunkter till fullfjädrade nätverk av operatörskvalitet som närmar sig de från traditionella mobiloperatörer.
 

I takt med att interoperabiliteten mellan Wi-Fi och LTE blir allt större omdefinieras begreppet rörlighet och linjerna mellan mobiloperatörer och kabelnätleverantörer suddas ut. Resultatet är ett behov för deltagarna runt om i det mobila ekosystemet att tänka om kring sina affärsstrategier och verksamhetsmodelle

Följ oss i sociala medier