Finding value for the consumer

2014-07-28

Det finns en hel del forskning inom varumärken och kundtillfredsställelse, men väldigt lite meningsfull forskning om konsumentvärde. Inom telekombranschen, en föränderlig och alltmer konkurrensutsatt marknad, kommer många hävda att varumärke och kundnöjdhet är viktiga faktorer för framgång. Men det är svårt för operatörerna att bygga och utveckla sina strategier för framtiden utan att förstå vilket värde konsumenterna sätter på det som erbjuds.
 

I denna rapport är temat: "Att finna värde för konsumenten". Författarna presenterar resultaten av en undersökning som genomförts av PwC Indien och en ledande handelshögskola för att förstå konsumentvärde. Resultatet ger insikter i vad mobila användare värderar och det värdet de förknippar med sådant som faktiskt erbjuds dem.

Kontakta oss

Christian Käfling

Strategy&

Tel 0709-29 39 26

Följ oss i sociala medier