BSS transformations: Five ways to drive success

Beslut att ersätta ett äldre affärsstödssystem är inte ett enkelt steg att ta för kommunikationstjänsteleverantörer eftersom övergången kan förändra en leverantörs viktiga förmåga att serva kunder, kontrollera kostnader, öka intäkterna och stödja nya tjänster.
 

Detta nummer av Communications Review har titeln "BSS transformations: Five ways to drive success". Författarna diskuterar både möjligheterna och riskerna för alla operatörer när det gäller att ersätta affärsstödssystem. Resultatet är fem prioriteringar att fokusera på för ökad sannolikhet att nå de önskade resultaten.

Kontakta oss

Christian Käfling

Strategy&

Tel 0709-29 39 26

Följ oss i sociala medier