Consumer Intelligence Series: Customer care evolution

2015-03-16

PwC har studerat konsumenternas attityder och preferenser gentemot kundservice med fokus på de olika kanalerna som finns i dag, och identifierar områden företag kan åtgärda.
 

De viktigaste resultaten från rapporten är:
 

  • Konsumenterna är inte bundna till en viss kanal, men förväntar sig snabba lösningar på deras problem
  • Konsumenter straffar företag för dålig kundservice än belöna dem för god service
  • Branscher med bäst rykte för hantering av digitala kundtjänst är telekom och bank
  • Majoriteten av kunderna är ovilliga att betala en avgift för att föredra kundservice
     

Den årliga undersökningen "Consumer Intelligence Series" från PwC ger en aktuell bild av konsumenternas beteenden i det snabbt föränderliga medie- och tekniklandskapet.

Kontakta oss

Nicklas Kullberg

Partner

Tel 0709-29 34 08

Följ oss i sociala medier