Consumer Intelligence Series: The sharing economy

2015-09-11

Den årliga undersökningen Consumer Intelligence Series från PwC ger en aktuell bild av konsumenternas beteenden i det snabbt föränderliga medie- och tekniklandskapet.
 

Denna rapport undersöker följande frågor:
 

  • Vad är nyckeln till att skapa en bättre användarupplevelse?
  • Vilka är riskerna? För mogna branscher? För utmanare?
  • Vilka ingredienser är nyckeln till framgång i den här affärsmodellen?
  • Vad är osäkerheterna? Möjligheterna?
  • Hur kan ”delad ekonomi”-begreppet tillämpas på befintliga affärsmodeller inom branscher?
Följ oss i sociala medier