Cross-sector valuation

2014-12-22

Ledare inom underhållning, media och kommunikationsbranschen anpassar sina äldre affärsmodeller för att anamma de förändringar som skapas med ny teknik.

Kontakta oss

Nicklas Kullberg

Partner

Tel 0709-29 34 08

Följ oss i sociala medier