Dynamic analytics for enhanced business decision making

2014-11-24

Varje val kunderna gör online berätta mer om deras preferenser. Att analysera den guldgruvan av information hjälper dig att få dina kunder att komma tillbaka och samtidigt förbättra din egen lönsamhet.
 

Analyser används alltmer i hela underhållnings- och medieindustrin (E&M). Faktum är att företag som har genomfört analyser använde detta för att åstadkomma skillnader och har tre gånger så hög sannolikhet att överträffa sina konkurrenter.
 

Denna publikation utforskar utbudet av analysmetoder som finns i dag, presenterar förslag på struktur för ett lyckat analysprojekt och fokuserar på simuleringsmodellering som ett effektivt verktyg för att hantera makrostrategiska beslut inom E&M. Skriften ger exempel på två fallstudier:
 

  • Feature Film Lifecycle Simulation – illustrerar hur simulering används för att prognostisera och optimera intäkterna från filmer över hela spektrumet av distributionen (release windows).
  • Television Content Value Simulation – använder en helhetssyn på simuleringsmodellering för att ge ett jämförelsevärde på tv-serienivå.
     

Simuleringsmodellering ger ett kraftfullt verktyg för att representera den icke-linjära, dynamiska relationer som är grundläggande för branschen och som inte fångas in av traditionella metoder. Att utnyttja simulering i underhållningsbranschen kan skapa en skillnad då den anpassar sig realistiskt till förändringar och fångar komplexiteten i branschen för ett bättre informerat beslutsfattande och minskade risker.

Kontakta oss

Nicklas Kullberg

Partner

Tel 0709-29 34 08

Följ oss i sociala medier