Global Entertainment & Media Outlook 2014-2018

2014-06-17

Global Entertainment & Media Outlook 2014-2018


Digitaliseringen av mediamarknaden är tydlig. År 2018 kommer 55 procent av internet-användningen att ske via mobila enheter och 33 procent av den totala annonseringen att vara digital. Det är några resultat från PwC:s globala prognos Global Entertainment and Media Outlook 2014–2018 som analyserar förutsättningar och tillväxt för mediamarknaden.
 

Andra resultat från undersökningen:

  • Digitaliseringen driver nya rekordnivåer för reklamintäkter. Fram till 2018 beräknas drygt 30 procent av de totala reklamintäkterna vara intäkter från digitala medier vilket kan jämföras med 14 procent 2009.
  • Internetannonseringen spås en lysande framtid. Med en årlig tillväxttakt på 10,7 procent går internetannonsering förbi tv-annonsering 2018. Så sent som 2009 var tv-reklamen dubbelt så stor som internetreklamen. Det är i synnerhet mobilreklamen som väntas öka, med en genomsnittlig årlig tillväxttakt på 21,5 procent. Motsvarande tillväxttakt beräknas även för den svenska marknaden när det gäller internetannonsering (10,6 procent), vilket ger topplacering i jämförelse med andra länder i Västeuropa. Bara Finland och Irland förväntas få en högre tillväxttakt.
  • Reklamen i internet-tv kommer globalt att fördubbla sin andel av de totala tv-reklamintäkterna under de närmaste fem åren.
  • Försäljningen av digitala dagstidningar ökar sakta. Intäkterna från utgivning av digitala dagstidningar ökade globalt med 66,2 procent under 2013. Även om enskilda utgivare rapporterar om goda tider är det få som tror på en revolution – de digitala tidningarna kommer bara att svara för åtta procent av de globala intäkterna från tidningsförsäljning 2018.
  • Intäkterna från den svenska bokmarknaden förväntas att minska årligen med 2 procent.
  • Intresset för e-böcker ökar markant och beräknas ha tagit över den globala bokmarkanden 2018 enligt rapporten. Svenska bokkonsumenter är dock tveksammare, försäljningen av e-böcker utgör bara 1 procent av de årliga totala bokintäkterna på den svenska marknaden.
  • Starkast tillväxt. Nio marknader med hög tillväxt inom underhållnings- och mediabranschen är Kina, Brasilien, Ryssland, Indien, Mexiko, Sydafrika, Turkiet, Argentina och Indonesien. Kina går dessutom om Japan 2018 och blir världens näst största underhållnings- och mediamarknad efter USA enligt prognosen.
  • Biounderhållning fortfarande populärt. Främst är det tillväxmarknaden och den nya medelklassen som växer fram som driver utvecklingen av biosektorn. För svenska marknaden är konkurrensen stor med olika video-on-demand tjänster som Viaplay och Netflix. Trots det är prognosen att segmentet växer med en takt på 3,5 procent per år.
     

Om Global Entertainment & Media Outlook 2014-2018

Årets upplaga av PwC:s Global Entertainment and media Outlook 2014-2018 är den 15:e i ordningen och en heltäckande källa till globala analyser av konsument- och reklamutgifter. Outlook innehåller information om 13 marknadssegment i 54 länder. Du kan enkelt jämföra konsument- och reklamutgifterna i olika segment och länder. Mer information finns på www.pwc.com/outlook

Kontakta oss

Nicklas Kullberg

Partner

Tel 0709-29 34 08

Följ oss i sociala medier