Global Entertainment & Media Outlook 2015-2019

2015-09-11

Fortsatt stark tillväxt för underhållning och media

Globala intäkter från underhållnings- och medieindustrin förväntas växa med 5,1 procent de närmaste fem åren. Digitaliseringen innebär både utmaningar och möjligheter speciellt inom musik, böcker och tidningar men totalt sett har man konjunkturen med sig. Motsvarande siffra för den svenska marknaden beräknas bli 3,8 procent för prognosperioden.
 

Det blir allt tydligare att konsumenter inte ser någon väsentlig skillnad mellan digital och traditionell media. Vad de vill ha är större flexibilitet, frihet och bekvämlighet i fråga om när och hur de tar del av innehållet. Det är några resultat från PwC:s globala prognos Global Entertainment and Media Outlook 2015–2019 som analyserar förutsättningar och tillväxt för mediamarknaden.

Global Entertainment & Media Outlook 2015-2019

Andra resultat från undersökningen:
 

  • Negativ tillväxt för böcker och dagstidningar i Sverige. Intäkterna spås minska med -1,6 procent för bokmarknaden och med -4,9 procent för dagstidningsmarknaden.
  • Hälsosam tillväxt för svensk musikindustri. Intäkter från den svenska musikmarknaden kommer öka med 4,7 procent fram till 2019.
  • Konsumenten älskar fortfarande att uppleva det live. Tillväxten för konsumtion av biljetter till liveupplevelser och biobesök kommer öka med 4,7 procent fram till 2019 och därmed överträffa den totala konsumtionen globalt (2,9 procent).
  • Global reklamtillväxt är främst digital – driven av mobiler och video. Globala reklamintäkter kommer att växa med 4,7 procent till 2019.
     

Om Global Entertainment & Media Outlook 2015-2019

Årets upplaga av PwC:s Global Entertainment and media Outlook 2015-2019 är den 16:e i ordningen och en heltäckande källa till globala analyser av konsument- och reklamutgifter. Media Outlook innehåller information om 13 marknadssegment i 54 länder. Du kan enkelt jämföra konsument- och reklamutgifterna i olika segment och länder. Mer information finns på www.pwc.com/outlook
 

Ta även del av den svenska rapporten

Entertainment and Media Outlook Sweden 2015

Följ oss i sociala medier