Making sense of a complex world: Revenue recognition

2014-06-16

Denna rapport tar upp redovisningsfrågorna som rör utbetalningar till kunder, exempelvis vid inköp av annonsutrymme, avgifter för butiksutrymme (slotting fees), outsourcad annonsförsäljning och spelpriser.
 

Ett företags bedömning om betalningar till sina kunder är fristående eller direkt kopplade till försäljningstransaktioner avgör om företaget redovisar dessa betalningar som kostnader eller avdrag från intäkterna. Lämpliga redovisningsprinciper är därför en viktig del för att hantera intressenter på kapitalmarknaden.
 

Utbetalningar till kunder kan vara en utmaning för redovisningen inom många branscher, men särskilt i det snabbväxande media- och tekniklandskapet där två företag ofta kan vara både leverantörer och kunder till varandra.
 

Detta dokument omfattar:

  • Köp av annonsutrymme
  • Avgifter för butiksutrymme (slotting fees)
  • Outsourcad annonsförsäljning
  • Spelpriser

Kontakta oss

Nicklas Kullberg

Partner

Tel 0709-29 34 08

Följ oss i sociala medier