Making sense of a complex world: Revenue recognition

2014-06-30

Medieföretag som ofta är leverantörer i olika affärer får bedöma om de säljer sitt innehåll till en återförsäljare/distributör, eller till konsumenter via en agent. Det får en direkt inverkan på huruvida de ser sina intäkter som netto eller brutto. Detta påverkar två nyckeltal: intäkter och procentuell vinstmarginal. Ett noggrant urval av lämplig intäktsredovisning är därför viktigt för att hantera intressenter på kapitalmarknaden.
 

Denna rapport omfattar:

  • Fysiska böcker
  • E-böcker
  • Tv-innehåll
  • Filmproduktion

Kontakta oss

Nicklas Kullberg

Partner

Tel 0709-29 34 08

Följ oss i sociala medier