MoneyTree India Report Q1 2015

2015-09-11

Under detta kvartal sågs en nedgång i de totala investeringarna inom IT och inkomstskatt - jämfört med föregående kvartal. Det är tydligt att det finns en brist på långsiktigt kapital och investeringar i många sektorer i Indien. För att tillväxtpotential ska omvandlas till verklighet under det kommande decenniet måste sådana investeringar införas omgående.

Följ oss i sociala medier