US Entertainment Media and Communications deal insights: Q4 2014

2015-02-23

Cyberattacker och offentliga underrättelser av dem varit en alltför vanlig företeelse under de senaste 18 månaderna. Omfattningen av sådana attacker är högre än någonsin. Media och underhållningsbranschen har varit långt ifrån immuna mot sådana hot.
 

Vår analys belyser de pågående förändringarna i branschen som påverkas av tekniska framsteg, konvergens i traditionella och nya medier, och ständigt skiftande konsumentpreferenser.

Kontakta oss

Nicklas Kullberg

Partner

Tel 0709-29 34 08

Följ oss i sociala medier