17th Annual Global CEO Survey: Key findings in the Transportation & Logistics industry

2013-02-06

PwC:s undersökning CEO Survey visar att företagsledarna inom transport- och logistikbranschen ​är​ mer optimistiska än tidigare. Jämfört med chefer i andra sektorer är de visserligen mer skeptiska angående den ekonomiska tillväxten, med bilden har ändå ljusnat.

De intervjuade ledarna fokuserar bland annat på att utveckla en bra arbetsstyrka sett till geografisk utbredning och ålderssammansättning. Andra områden som engagerar dem är främst bränslekostnader, miljöpåverkan och frågor om framtida infrastruktur.

Rapporten sammanfattar de viktigaste resultaten i transport- och logistikbranschen. Den är baserad på 101 intervjuer som genomfördes i 43 länder runt om i världen samt djupintervjuer med två vd:ar i branschen.

Kontakta oss

Fredrik Göransson

Tel 0709-29 11 46

Följ oss i sociala medier