Global shipping benchmarking analysis: Clear weather on the horizon

2015-02-09

Det är med stor glädje vi härmed kommunicerar vår Global Shipping Benchmarking Analysis för sjätte gången, där vi ger en inblick i faktorerna som påverkat shippingbranschen 2013 och analyserar hur dessa har rapporterats av ett stort antal bolag i världen.

2013 var ett år som karaktäriserades av växande optimism. Den globala ekonomiska aktiviteten och handeln ökade under andra halvåret och ökad efterfrågan i de utvecklade länderna samt exporten från tillväxtländerna var drivande bakom den rapporterade förbättringen bland bolagen. Inom shipping ökade fraktraterna i flera segment och både fartygsvärden och kassaflöden visade på återhämtning.

Kontakta oss

Johan Malmqvist

Branschansvarig Transport och logistik

Tel 010-213 11 32

Följ oss i sociala medier