Intersections: Second-quarter 2015 transportation & logistics industry mergers and acquisitions analysis

Augusti 2015

Välkommen till “Intersections”, PwC:s kvartalsvisa analys av mergers and acquisitions (M&A) i transport- och logistiksektorn. Det är med glädje vi presenterar vår rapport som ett led i vårt åtagande att ge er en djupare förståelse för relaterade trender och prospekt i branschen.

Antalet transaktioner i transport och logistik-sektorn ökade under andra kvartalet 2015 både i jämförelse med föregående kvartal och samma period föregående år. Drivet av tillväxt i så kallade "megadeals", vilka ökade med 36 procent jämfört med motsvarande period föregående år, ökade det genomsnittliga transaktionsvärdet till 564 miljoner dollar. Vi är också optimistiska över utvecklingen under resterande del av 2015 då vi ser en fortsatt tillväxt i transaktionsvolym.

Följ oss i sociala medier