Navigating your way to calmer waters?

Navigating your way to calmer waters?

April 2014

Sjöfraktsnäringen har nyligen stått inför svåra tider på grund av låg efterfrågan och ett strukturellt överutbud. Men nu gör låga tillgångs- och lånekostnader tillsammans med förbättrade marknadsförhållanden investeringar i sektorn attraktiva och potentiellt lönsamma, förutsatt att man väljer rätt typ av fartyg eller operatörer.

Kommer de långsiktiga avkastningarna att göra nya investerare nöjda? Och kommer tillströmningen av nya investerare hjälpa till att lösa en del av de bredare problemen som finns i branschen, eller kommer de istället bidra till att förvärra dem?

Viktiga insikter:

  1. Framtidsutsikterna för sjöfrakten förbättras i alla segment i takt med att en ökande efterfrågan och långsammare leveranstakt förväntas minska överutbudet.
  2. Förnyad överbeställning är fortfarande en risk i branschen och kan hämma återhämtningen.
  3. Det förändrade mönstret i den globala handeln kommer att påverka fartygsoperatörer på olika sätt beroende på hur deras mix av fartyg och den geografiska spridningen ser ut.
  4. Med tanke på sektorns förväntade återhämtning kommer tillgångarna som finns i rätt områden troligtvis förbli attraktiva för investerare.

Kontakta oss

Fredrik Göransson

Tel 0709-29 11 46

Följ oss i sociala medier