Rising to your challenges

Februari 2015

Flygbolag och flygplatser håller igång världen! Genom transporter av gods och människor dygnet runt över hela jordklotet spelar flygindustrin en avgörande roll för bolag och dess affärer, för handel och för relationer mellan alla delar av världen. Mer än 3 miljarder människor och 50 miljoner ton frakt transporterades luftvägen under 2013.

Flygindustrin står inför kritiska utmaningar med låg avkastning på investerat kapital i stora delar av värdekedjan. Industrin är också på många sätt den mest globala jämfört med andra sektorer i vårt samhälle vilket innebär global konkurrens i en bransch där investeringar genom åren har ökat på kapaciteten samtidigt som trycket från det regulatoriska området är stort. Det finns således ett konstant kostnadstryck samtidigt som det krävs innovation och bra serviceutbud för att maximera affären.

Denna rapport om våra kompetenser inom flygindustrin adresserar några av de mest aktuella utmaningarna inom branschen och hur vi kan hjälpa till.

Kontakta oss

Johan Malmqvist

Branschansvarig Transport och logistik

Tel 010-213 11 32

Följ oss i sociala medier