17th Annual Global CEO Survey: Key findings in the industrial manufacturing industry

2014-02-10

PwC:s undersökning CEO Survey visar att företagsledare i verkstadsindustrin känner större förtroende och mindre oro för den ekonomiska utvecklingen än tidigare år, även om skakiga växelkurser fortfarande är ett stort bekymmer. Trots den ljusnande bilden håller de trycket på kostnaderna och många planering kostnadsminskningar under de kommande tolv månaderna.

Energi är fortfarande ett stort frågetecken

Många företagsledare i verkstadsindustrin är bekymrade för höga och volatila energipriser och en tredjedel av dem säger att de är mycket oroade. Det följer en trend som har synts under tidigare år och som speglar industrins energiintensitet.

Globala förändringar i den ekonomiska makten har redan en stor inverkan

Teknologiska framsteg och globala förändringar i den ekonomiska makten är två faktorer som kommer att förändra verksamheten under de kommande fem åren enligt företagsledarna. Faktum är att fler företagsledare redan förlitar sig på nya marknader och ser dem som den viktigaste möjligheten att utöka sin verksamhet under de närmaste 12 månaderna. Därför är det inte förvånande att en eventuell avmattning i tillväxtmarknaderna ses som ett stort bekymmer.

Flera företagsledare i verkstadsindustrin är också bekymrade över stigande arbetskraftskostnaderna i marknader med hög tillväxt. Samtidigt många medvetna den stora roll som resursbrist och klimatförändringarna kommer att spela.

Men risktänkandet måste öka

De flesta företagsledare i verkstadsindustrin är övertygade om att de kommer att behöva göra förändringar i en rad olika områden såsom kundtillväxt, teknologiinvesteringar och dataanalyser. Mer än tre fjärdedelar av dem ser ett behov av att ändra sin syn på risker också, men bara en tredjedel har ett förändringsarbete som pågår eller har slutförts.

Kontakta oss

Andreas Stranne

Director Tax

Tel 070-929 14 47

Följ oss i sociala medier