2014 Global automotive tax guide

2014-07-14

2014 Global Automotive Tax Guide är en sammanställning av skatteaspekter kring bilanvändningen i 43 av världens mest relevanta bilmarknader. Den ger en unik överblick över uppgifter som importtullar, registreringsavgifter, beskattning - både direkt och indirekt skatt samt regler för beskattning av företagsbilar på dessa marknader. Höjningar av skatter och avgifter kring bilanvändningen kommer så småningom att påverka efterfrågan.


Denna guide är sammanställd av PwC:s Global Automotive Tax network och mycket användbar för strategiavdelningar, tillverkare, leverantörer, åkerier, HR-avdelningar och skatteansvariga på multinationella företag med verksamhet inom dessa marknader.

Vi hoppas att du får användning av denna guide och att informationen kan stödja din organisations skattestrategi.

Följ oss i sociala medier