3D printing and the new shape of industrial manufacturing

2014-06-30

Potentialen hos 3D-printing har fångat stor uppmärksamhet på senare tid. Många inom tillverkningsindustrin ser hur 3D-utskrifter (3DP) kan röra om tillverkningsprocesserna, påverka den traditionella leveranskedjan och öka efterfrågan på kunskapen som krävs för att använda tekniken.

Kontakta oss

Johan Palmgren

Partner / Auktoriserad revisor

Tel 0709-29 12 18

Följ oss i sociala medier