Assembling value: First-quarter 2014 industrial manufacturing industry mergers and acquisitions analysis

2014-04-21

Fusioner och förvärv (M&A) inom verkstadsindustrin ökade under andra halvan av 2013 med tyngdpunkt inom slutmarknaderna för olja och gas. Affärsstrategierna förväntas övergå till tillväxtorienterade transaktioner under 2014.

Assembling value är en kvartalsanalys av global M&A-verksamhet inom verkstadsindustrin. Varje utgåva innehåller en översyn av den totala affärsaktiviteten för kvartalet, från årsskiftet och en sammanfattning av stora affärer.

En sammanfattning:

  • M&A inom verkstadsindustrin har haft en stark start under Q1 med megaaffärer som dragit upp siffrorna.
  • Erbjudanden på lokala marknaden förblir ett gynnsamt alternativ för att minska riskerna.
  • Tillverkarna fortsätter att plocka bort icke-kärnverksamheter och se till snabbväxande segment.

Kontakta oss

Olof Enerbäck

Tel 0709-29 12 90

Följ oss i sociala medier