Assembling value: Third-quarter 2014 industrial manufacturing industry mergers and acquisitions analysis

2014-10-27

Efter ett historiskt andra kvartal höll sig M&A-aktiviteten (fusioner och förvärv) i tillverkningsindustrin kvar på en hög nivå under tredje kvartalet 2014.

Ett urval från tredje kvartalet 2014:

  • M&A-aktiviteten i tillverkningsindustrin har fortsatt starkt.
  • Genomförda affärer till ett värde av 102,7 miljarder dollar hittills under 2014 överträffar redan alla årliga summor under de senaste tio åren.
  • Det förekom 55 transaktioner (värda 50 miljoner dollar eller mer) till ett sammanlagt värde om 27 miljarder dollar.

Assembling value är en kvartalsvis analys av globala fusioner och förvärv i tillverkningsindustrin. Varje utgåva innehåller en översyn av den totala affärsaktiviteten för kvartalet och innevarande år liksom en sammanfattning av stora affärer.

Kontakta oss

Följ oss i sociala medier