Assessing tax: 2014 tax rate benchmarking study for industrial products and automotive sectors

2014-06-30

Assessing tax 2014 ger en detaljerad analys av skattesatsen för 324 företag och fokuserar även på skattetrender för flyg och försvar, fordons-, kemikalie- och metallindustrin liksom entreprenad- och verkstadsbranschen och transport- och logistikföretag. Denna analys innehåller dessutom en särskild rapport angående ökningen av internationella skattekontroverser.

Kontakta oss

Olof Enerbäck

Tel 0709-29 12 90

Följ oss i sociala medier