Automotive M&A insights - mid-year-2014

2014-11-10


"Automotive M&A Insights" ger en allmän översikt av fusioner och förvärv och nyckeltrender som påverkar den globala fordonsindustrin.

I denna rapport tittar vi på:

  • Statusen för den globala fordonsindustrins affärsaktivitet bland fordonstillverkare, leverantörer, finansiärer och andra relaterade sektorer
  • Viktiga trender som påverkade företagsaffärer under första halvåret 2013
  • Transaktionsaktiviteten per sektor och region
  • Vår syn på vägen framåt

Kontakta oss

Bo Karlsson

Transformation leader

Tel 0709-29 11 17

Följ oss i sociala medier