Global economic crime survey 2014 - Industrial manufacturing

2014-08-29

Vilka är de största bedrägerifrågorna inom tillverkningsindustrin? Här är svaren som PwC har fått i undersökningen Global Economic Crime Survey 2014.
 

Upphandling är ett särskilt problem. 38 procent av respondenterna inom sektorn som rapporterar ekobrott tar upp denna typ av brottslighet, jämfört med 29 procent i alla branscher. Bedrägerier finns i varje steg i processen, från anbud till urval och entreprenad och under betalningsprocessen.
 

Känn till dina affärspartners. 39 procent av de allvarligaste ekonomiska brotten inom tillverkningssektorn begås av externa aktörer, oftast kunder eller agenter och mellanhänder. Det pekar på ett behov av att förbättra kontrollen gällande externa relationer.
 

Tillverkningsföretagen tar inte lätt på denna brottslighet. Nästan två tredjedelar informerat polismyndigheten, medan 41 procent av de tillfrågade säger att deras företag tog upp civilrättsliga mål mot externa brottsmisstänkta. Och jämfört med det totala urvalet, säger fler tillverkningsföretag att de sagt upp affärsrelationen (46 procent mot 37 procent).
 

Verksamhet i marknader med hög korruptionsrisk är en utmaning. 36 procent av de tillfrågade tillverkningsföretagen som driver sådan verksamhet säger att deras företag har förändrat affärsstrategier som svar på korruptionsrisken. Ökad due diligence är det vanligaste svaret, men mer än en tredjedel av de svarande säger att deras företag valde att välja andra vägar.
 

Om undersökningen

Global Economic Crime Survey 2014 - den sjunde hittills - genomfördes mellan augusti 2013 och februari 2014. Denna undersökning bygger på svaren från 5 128 respondenter (jämfört med 3 877 respondenter år 2011) från 99 länder (jämfört med 78 länder år 2011). Av de svarande var 50 procent ledande befattningshavare i sina respektive organisationer, 35 procent representerade noterade bolag och 54 procent representerade organisationer med mer än 1 000 anställda.

Kontakta oss

Olof Enerbäck

Tel 0709-29 12 90

Följ oss i sociala medier