Industrial Products - Key findings from The Global State of Information Security® Survey 2014

2013-09-30

Hur är det med datasäkerheten inom industrisektorn?


PwC:s undersökning The Global State of Information Security Survey visar bland annat att:

  • Industriella produktionsföretag upptäcker fler säkerhetsincidenter, 101 procent fler de senaste tolv månaderna, vilket kan indikera den växande hotbilden. Det är även oroande att antalet respondenter som inte känner till antalet incidenter fortsätter att stiga.

  • Många företag har inte infört teknologier och processer som kan ge insikt i dagens risker. Säkerhetsåtgärder som övervakar data och tillgångar finns mindre sannolikt på plats än traditionella skyddsåtgärder, enligt respondenterna. Men dessa verktyg kan ge löpande underrättelser om sårbarhet och dynamiska hot.
     

Läs mer om rapporten på vår globala webbplats:
The Global State of Information Security® Survey 2014

Kontakta oss

Andreas Stranne

Director Tax

Tel 070-929 14 47

Följ oss i sociala medier