Manufacturing barometer: Business outlook report April 2014

2014-04-14

PwC:s Manufacturing Barometer är en kvartalsvis undersökning där chefer i USA-baserad multinationell tillverkningsindustri ger sin bedömning av flera områden: USA:s och världsekonomins utveckling, deras företagsresultat och förväntningar gällande intäktstillväxt, marginaler, lager och kostnader. Andra avsnitt undersöker planer för investeringar, företagstransaktioner, nyanställningar samt potentiella hinder för tillväxt med mera.
 

Första kvartalets höjdpunkter

  • Optimismen i USA:s tillverkningsindustri angående de inhemska prognoserna stiger till den högsta nivån på åtta år.
  • Planerna att nyanställa förblir oförändrade samtidigt som oron växer gällande mängden kvalificerad arbetskraft som finns tillgänglig.
  • Ihållande global osäkerhet hindrar långsiktiga investeringar.


Specialämne: Effekter av lägre energikostnader

Detta kvartals speciella ämnesfrågor fokuserar på energikostnaderna. PwC frågade paneldeltagarna om deras åsikter i olika ämnen, om de exempelvis tror att energikostnaderna blir lägre under de närmaste två till tre åren, och vilka eventuella hinder som kan finnas för att kunna dra fördel av lägre energikostnader.

Kontakta oss

Olof Enerbäck

Tel 0709-29 12 90

Följ oss i sociala medier