Manufacturing barometer: Business outlook report October 2014

2014-10-06

Den amerikanska tillverkningsindustrin ser växande intäkter under det kommande året, men det globala läget försvagas.

Tydliga trender detta kvartal:

  • Amerikansk tillverkningsindustri prognostiserar solid intäktstillväxt under det kommande året.
  • Den internationella utvecklingen dämpas: Den globala stämningen är på sin lägsta nivå sedan åtta kvartal.
  • Oro kring lagstiftning, regelverk och skattetryck är på uppgång.
  • Den viktigaste triggern för ökade investeringar och tillväxt under de närmaste åren är lägre råvarukostnader följt av nya produkter eller tjänsteinnovationer.

PwC:s Manufacturing Barometer är en kvartalsvis undersökning byggd på svar från USA-baserade beslutsfattare i stora, multinationella tillverkningsindustrier. Undersökningen fångar deltagarnas bedömningar av riktningen för USA och världsekonomin och deras företags resultat och förväntningar inom områden som intäktstillväxt, marginaler, lager och kostnader. Andra avsnitt undersöker planer för investeringar, fusioner och förvärv, uthyrning och möjliga hinder för tillväxten med mera.

Kontakta oss

Olof Enerbäck

Tel 0709-29 12 90

Följ oss i sociala medier