PwC:s global data & analytics survey 2014: Decision making in manufacturing

2014-10-06

Fler tillverkningschefer förlitade sig på data och analyser istället för erfarenhet och intuition när de gjorde sitt senaste stora beslut. De tar alltmer stöd av undersökningar och vänder sig till utvalda analysteam för att fatta de viktigaste besluten.

Kontakta oss

Olof Enerbäck

Tel 0709-29 12 90

Följ oss i sociala medier