Nytänkande inom fordonsindustrin

2016-04-07

Fordonsföretag är säkra på att deras verksamheter syftar till att uppnå kostnads- och marginalmål, men med varierande efterfrågan och ökade krav på att anpassa produkter till olika kundsegment, hur väl förberedda är fordonsföretagen på att realisera långsiktiga värden från sina verksamheter?

Följ oss i sociala medier