The Internet of Things: Vad betyder IoT för tillverkningsindustrin

Vad är Internet Of Things?

Internet of Things, IoT, är nästa steg för vanliga enheter att bli smartare och anslutna till ett nätverk. Enheter kommer att kunna kommunicera eller interagera med varandra och deras yttre miljöer. I IoT inkluderas hårdvara, inbäddad programvara, kommunikationstjänster och informationstjänster.

Varje dag används fler och fler vanliga föremål in i den digitala världen vilket skapar möjligheter att förbättra livet för konsumenterna och förbättra verksamheten. Inom en snar framtid kommer vi att vara omgivna med ännu fler objekt som kan samla in, lagra och dela information. Hur kan företagen navigera i detta nya digitala landskap?

PwC tillfrågade amerikanska tillverkare för att lära sig mer om vad de gör (eller inte gör)  inom Internet of Things och vilka planer som finns för att bygga mer avancerade datadrivna företag. Vad innebär detta dataflöde och hur kommer det påverka tillverkningsbranschen?

 

Kontakta oss

Olof Enerbäck

Tel 0709-29 12 90

Följ oss i sociala medier