Verkstadsbarometern Q1 2013

2013-05-07

I denna tionde utgåva av Verkstadsbarometern kan vi konstatera att företagen har blivit mer optimistiska till den ekonomiska utvecklingen jämfört med den förra mätningen som gjordes för sex månader sedan. Det gäller synen både på det egna företaget och branschen, liksom på den svenska och den globala ekonomin i stort. Den värsta oron över eurokrisen och dess följder verkar ha lagt sig.

Om undersökningen

Varje halvår fångar vi upp och rapporterar aktuella trender och uppfattningar bland landets största verkstadsföretag. Syftet är att öka kunskapen om hur de ser på svensk ekonomi och utvecklingen för såväl det egna företaget som för branschen i sin helhet. Totalt har vi genomfört 59 intervjuer, under fyra veckor i mars och april 2013.

Kontakta oss

Olof Enerbäck

Tel 0709-29 12 90

Följ oss i sociala medier