Verkstadsbarometern Q1 2014

2014-04-08

Allt fler svenska verkstadsföretag ser ljust på framtiden. Av 56 ekonomichefer i verkstadssektorn som intervjuats spår över hälften en ökad vinstutveckling under de kommande tolv månaderna. Det visar PwC:s senaste Verkstadsbarometer.

52 procent av företagen tror på ökade vinster under året, vilket kan jämföras med 36 procent för ett år sedan. Tendensen är tydligare när hela branschen avses, då tror 54 procent av de tillfrågade på en förbättring, jämfört med 19 procent för första kvartalet 2013.

Samtidigt visar undersökningen en nedgång i ökningstakt när det gäller företagens bedömning av intäktsutvecklingen från föregående kvartal. Kostnadsnivåerna och försäljningspriserna förväntas bli ungefär desamma, medan branschen är mer positiv när det gäller synen på export jämfört med tredje kvartalet 2013, då den senaste mätningen genomfördes.

Om undersökningen

Verkstadsbarometern är en halvårsvis återkommande undersökning som tittar närmare på trender och attityder bland landets största verkstadsföretag. Verkstadsbarometern Q1 2014 är den tolfte i ordningen sedan starten 2008. Intervjuer med företrädesvis ekonomichefer har genomförts i 56 företag under tidsperioden februari-mars 2014.

Kontakta oss

Olof Enerbäck

Tel 0709-29 12 90

Följ oss i sociala medier